ENDLESS LOVE

Friday, December 7, 2012
Siapa bilang romantisme hanya milik pasangan muda? Pasangan yang sudah menikah 10 tahun lebih pun memiliki beragam kisah romantis. Ada yang menggemaskan, mengharu biru bahkan membuat wajah kita bersemu merah merona. Sebuah kisah cinta yang tak pernah lekang dimakan usia.


Buku ini bercerita tentang keromantisan pasangan yang sudah menikah 10 tahun keatas. Ada 17 penulis WSC yang bergabung dalam buku berjudul Endless Love ini, yaitu :
 • Ade Ummi Fikri (Ade UFi)
 • Cahaya Naurizza
 • Cicik Sri Winarsi 
 • Deasy Rosalina
 • Deka Amalia
 • Elmi Wiarti
 • E. Kristiningrum
 • Idah Faridah
 • Kenny Dewi Juwita
 • Nadrah Chino
 • Rigeng Dwi Mulyani
 • Rita SY 
 • Susan Sriyani
 • Sri widaystuti
 • Tati Sumiati
 • Yuniar KhairaniDiterbitkan oleh Women Script & Co  bekerja sama dengan Indie Publishing. Walaupun ada 200 halaman, kita membacanya tidak akan pernah bosan. Buku ini dijual dengan harga Rp 38.000.
Read More

Pemimpin Wanita dalam Kacamata Islam

Tuesday, September 25, 2012

pemimpin wanita

Bismilahirrahmanirrahiim
Assalamu'alaikum wr.wb

Kali ini aku hendak membahas kenapa Islam mendahulukan pemimpin pria daripada wanita. Ini penjelasannya :

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَة

“Tidak akan berbahagia / berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita (mengangkat wanita sebagai pemimpin) .”DERAJAT HADITS
Hadits ini dikeluarkan oleh:
 • Imam Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya di dua tempat. Kitabul Maghazi bab Kitab An-Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ila Kisra wa Qaisar no. 4425 dan Kitabul Fitan no. 7099.
 • Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunannya, Kitabul Fitan no. 2262 dan beliau menyatakan: “Hadits ini hasan shahih.”
 • Imam An-Nasa`i dalam Sunannya, Kitab Adabil Qudlat bab An-Nahyu ‘an Isti’malin Nisa fi Hukmi no. 2/305 no. 5403.
 • Al-Hakim dalam Mustadraknya, Kitabul Fitan wal Malahim 4/570 no. 8599 dan beliau menyatakan: “Hadits ini sanadnya shahih dan keduanya (Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya.”
 • Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, bab La Yuwalli Al-Wali Imra`atan wala Fasiqan wala Jahilan Amral Qadla, Kitab Adabul Qadli, 10/201 no. 20362.
 • Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, Kitabul Imarah wal Qadla, bab Karahiyatu Tauliyatin Nisa 6/60 no. 2486. Kata beliau: “Hadits shahih.”
 • Al-Khatib At-Tibrizi dalam Misykatul Mashabih, Kitabul Umarah wal Qadla pasal pertama 2/1091 no. 3693.
 • Al-Imam As-Suyuthi dalam Jami’us Shaghir, lihat Faidlul Qadir karya Al-Munawi 5/386 no. 7393 dan beliau (Suyuthi) memberi kode: “Shahih."
Dulu sebelum aku mengalaminya, aku menganggapi hadis tersebut dengan berbagai pertanyaan. Kenapa? Bukannya kalau dipimpin wanita jauh lebih detail?

Tapi sekarang aku baru paham setelah melihat bagaimana aku dan suamiku menyelesaikan masalah yang serupa.

Read More